Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS VECUMU PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (338.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
SAVAM PAGASTAM
229
60
169
5
2
CERĪBA
86
15
71
2

Summa :

315