Pēd.izmaiņas: 17.03.2005 15:28

DAUGAVPILS RAJONS SUBATES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (396.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
"SUBATES NĀKOTNEI"
270
65
205
4
2
"SADARBĪBA UN IZAUGSME"
80
20
60
1
3
"MĒS - SUBATEI"
117
24
93
2

Summa :

467