Pēd.izmaiņas: 17.03.2005 15:28

DAUGAVPILS RAJONS DVIETES PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (402.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
MĒS DVIETEI
239
53
186
5
2
"DVIETES NĀKOTNEI"
119
17
102
2

Summa :

358