Pēd.izmaiņas: 17.03.2005 15:28

DAUGAVPILS RAJONS VECSALIENAS PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (420.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
"VECSALIENA"
187
27
160
7

Summa :

187