Pēd.izmaiņas: 22.03.2005 11:47

VALMIERAS RAJONS LODES PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (929.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
"MOSTIES "
41
3
38
2
2
"SAVAI ZEMĪTEI "
149
28
121
5

Summa :

190