Statistika... par 2005.g. pašvaldību vēlēšanās ievēlētajiem deputātiem
(Deputātu skaits - 4179, pašvaldību skaits - 530,........ sarakstu skaits - 1695, kandidātu skaits - 15682)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2413 57,74% 8573 54,67%
Sievietes 1766 42,26% 7109 45,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2364 56,57% 7790 49,67%
vidējā 1754 41,97% 7473 47,65%
pamata 61 1,46% 419 2,67%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi 2 0,05 % 58 0,37 %
19 gadi 1 0,02 % 63 0,4 %
20 gadi 5 0,12 % 94 0,6 %
21 - 30 gadi 209 5% 1611 10,27%
31 - 40 gadi 1034 24,74% 4350 27,74%
41 - 50 gadi 1769 42,33% 5432 34,64%
51 - 60 gadi 863 20,65% 2732 17,42%
61 - 70 gadi 280 6,7% 1192 7,6%
71 - 80 gadi 16 0,38 % 149 0,95 %
Virs 80 gadiem - 1 0,01 %
-
Jaunākais deputāts: 18 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 78 gadi 81 gadi
Deputātu vidējais vecums: 45,5 gadi 43,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

armēņi - 2 0,01 %
baltkrievi 18 0,43 % 92 0,59 %
briti - 1 0,01 %
čigāni - 3 0,02 %
ebreji - 13 0,08 %
grieķi - 1 0,01 %
gruzīni 2 0,05 % 4 0,03 %
igauņi 1 0,02 % 9 0,06 %
krievi 182 4,36% 798 5,09%
latvieši 3451 82,58% 12568 80,14%
lietuvieši 35 0,84 % 109 0,7 %
lībieši 4 0,1 % 8 0,05 %
poļi 35 0,84 % 139 0,89 %
roma - 1 0,01 %
tatāri 1 0,02 % 2 0,01 %
ukraiņi 4 0,1 % 44 0,28 %
vācieši 1 0,02 % 4 0,03 %
nav norādīta 445 10,65% 1884 12,01%
+