Statistika... par Rīgas Domes deputātiem
(Deputātu skaits - 60, ........ sarakstu skaits - 17, kandidātu skaits - 843)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 51 85% 570 67,62%
Sievietes 9 15% 273 32,38%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 47 78,33% 637 75,56%
vidējā 13 21,67% 200 23,72%
pamata - 6 0,71 %

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 3 0,36 %
19 gadi - 8 0,95 %
20 gadi 1 1,67% 14 1,66%
21 - 30 gadi - 98 11,63%
31 - 40 gadi 6 10% 157 18,62%
41 - 50 gadi 29 48,33% 215 25,5%
51 - 60 gadi 13 21,67% 193 22,89%
61 - 70 gadi 9 15% 128 15,18%
71 - 80 gadi 2 3,33% 27 3,2%
Jaunākais deputāts: 20 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 76 gadi 80 gadi
Deputātu vidējais vecums: 50,5 gadi 46,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

armēņi - 1 0,12 %
baltkrievi - 3 0,36 %
ebreji - 9 1,07%
gruzīni - 1 0,12 %
igauņi - 1 0,12 %
krievi 13 21,67% 87 10,32%
latvieši 40 66,67% 617 73,19%
lietuvieši - 3 0,36 %
lībieši 2 3,33% 3 0,36 %
poļi - 12 1,42%
ukraiņi - 9 1,07%
vācieši - 2 0,24 %
nav norādīta 5 8,33% 95 11,27%