Statistika... par Jelgavas pilsētas domes deputātiem
(Deputātu skaits - 15, ........ sarakstu skaits - 15, kandidātu skaits - 187)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 13 86,67% 124 66,31%
Sievietes 2 13,33% 63 33,69%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 13 86,67% 124 66,31%
vidējā 2 13,33% 60 32,09%
pamata - 3 1,6%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 5 2,67%
21 - 30 gadi 2 13,33% 19 10,16%
31 - 40 gadi 2 13,33% 47 25,13%
41 - 50 gadi 7 46,67% 53 28,34%
51 - 60 gadi 3 20% 30 16,04%
61 - 70 gadi 1 6,67% 30 16,04%
71 - 80 gadi - 2 1,07%
Virs 80 gadiem - 1 0,53 %
Jaunākais deputāts: 27 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 69 gadi 81 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,9 gadi 45,5 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 0,53 %
krievi 2 13,33% 15 8,02%
latvieši 13 86,67% 133 71,12%
lietuvieši - 1 0,53 %
poļi - 4 2,14%
nav norādīta - 33 17,65%