Statistika... par Ventspils pilsētas domes deputātiem
(Deputātu skaits - 13, ........ sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 76)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 11 84,62% 51 67,11%
Sievietes 2 15,38% 25 32,89%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 13 100% 58 76,32%
vidējā - 17 22,37%
pamata - 1 1,32%

Vecums

deputāti

kandidāti

20 gadi - 1 1,32%
21 - 30 gadi 2 15,38% 17 22,37%
31 - 40 gadi 2 15,38% 17 22,37%
41 - 50 gadi 3 23,08% 23 30,26%
51 - 60 gadi 5 38,46% 12 15,79%
61 - 70 gadi 1 7,69% 6 7,89%
-
Jaunākais deputāts: 29 gadi 20 gadi
Vecākais deputāts: 62 gadi 65 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,3 gadi 41,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 2 2,63%
čigāni - 1 1,32%
krievi - 7 9,21%
latvieši 12 92,31% 55 72,37%
poļi - 1 1,32%
ukraiņi - 4 5,26%
nav norādīta 1 7,69% 6 7,89%