AIZKRAUKLES RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 161, pašvaldību skaits - 21,........ sarakstu skaits - 63, kandidātu skaits - 510)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 89 55,28% 251 49,22%
Sievietes 72 44,72% 259 50,78%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 95 59,01% 230 45,1%
vidējā 66 40,99% 263 51,57%
pamata - 17 3,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 3 0,59 %
21 - 30 gadi 6 3,73% 37 7,25%
31 - 40 gadi 33 20,5% 145 28,43%
41 - 50 gadi 73 45,34% 186 36,47%
51 - 60 gadi 40 24,84% 102 20%
61 - 70 gadi 7 4,35% 33 6,47%
71 - 80 gadi 2 1,24% 4 0,78 %
Jaunākais deputāts: 24 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 76 gadi 76 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,3 gadi 44,6 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi 1 0,62 % 5 0,98 %
briti - 1 0,2 %
krievi 7 4,35% 21 4,12%
latvieši 140 86,96% 441 86,47%
lietuvieši 5 3,11% 11 2,16%
poļi 1 0,62 % 2 0,39 %
nav norādīta 7 4,35% 29 5,69%
+