AIZKRAUKLES RAJONS JAUNJELGAVAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 66,67% 12 50%
Sievietes 3 33,33% 12 50%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 8 88,89% 12 50%
vidējā 1 11,11% 12 50%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 11,11% 1 4,17%
31 - 40 gadi - 3 12,5%
41 - 50 gadi 4 44,44% 4 16,67%
51 - 60 gadi 3 33,33% 12 50%
61 - 70 gadi 1 11,11% 4 16,67%
-
Jaunākais deputāts: 30 gadi 30 gadi
Vecākais deputāts: 64 gadi 68 gadi
Deputātu vidējais vecums: 50,3 gadi 51,5 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 4,17%
latvieši 6 66,67% 16 66,67%
lietuvieši - 1 4,17%
poļi 1 11,11% 1 4,17%
nav norādīta 2 22,22% 5 20,83%