BALVU RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 151, pašvaldību skaits - 21,........ sarakstu skaits - 56, kandidātu skaits - 486)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 78 51,66% 271 55,76%
Sievietes 73 48,34% 215 44,24%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 82 54,3% 204 41,98%
vidējā 69 45,7% 269 55,35%
pamata - 13 2,67%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 3 0,62 %
19 gadi - 1 0,21 %
20 gadi - 4 0,82 %
21 - 30 gadi 7 4,64% 38 7,82%
31 - 40 gadi 42 27,81% 156 32,1%
41 - 50 gadi 67 44,37% 181 37,24%
51 - 60 gadi 29 19,21% 75 15,43%
61 - 70 gadi 6 3,97% 25 5,14%
71 - 80 gadi - 3 0,62 %
Jaunākais deputāts: 24 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 65 gadi 76 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,3 gadi 42,9 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 0,21 %
krievi 8 5,3% 25 5,14%
latvieši 131 86,75% 407 83,74%
poļi - 1 0,21 %
nav norādīta 12 7,95% 52 10,7%