BALVU RAJONS BALVU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 28,57% 10 58,82%
Sievietes 5 71,43% 7 41,18%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 6 85,71% 8 47,06%
vidējā 1 14,29% 9 52,94%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 5,88%
31 - 40 gadi 1 14,29% 5 29,41%
41 - 50 gadi 4 57,14% 9 52,94%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 11,76%
+
Jaunākais deputāts: 26 gadi 26 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 56 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43 gadi 42,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 5,88%
latvieši 7 100% 16 94,12%