BALVU RAJONS BĒRZPILS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 25)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 11 44%
Sievietes 3 42,86% 14 56%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 9 36%
vidējā 3 42,86% 14 56%
pamata - 2 8%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 1 4%
21 - 30 gadi - 3 12%
31 - 40 gadi 1 14,29% 6 24%
41 - 50 gadi 4 57,14% 8 32%
51 - 60 gadi 1 14,29% 3 12%
61 - 70 gadi 1 14,29% 4 16%
+
Jaunākais deputāts: 38 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 65 gadi 68 gadi
Deputātu vidējais vecums: 47 gadi 44,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 24 96%
nav norādīta - 1 4%