BALVU RAJONS KUPRAVAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 16)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 28,57% 7 43,75%
Sievietes 5 71,43% 9 56,25%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 6 37,5%
vidējā 3 42,86% 10 62,5%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 2 12,5%
31 - 40 gadi 3 42,86% 6 37,5%
41 - 50 gadi 1 14,29% 4 25%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 12,5%
61 - 70 gadi 1 14,29% 2 12,5%
+
Jaunākais deputāts: 30 gadi 30 gadi
Vecākais deputāts: 64 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43,3 gadi 43,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 3 42,86% 6 37,5%
nav norādīta 4 57,14% 10 62,5%