BALVU RAJONS MEDŅEVAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 28)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 16 57,14%
Sievietes 4 57,14% 12 42,86%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 71,43% 12 42,86%
vidējā 2 28,57% 16 57,14%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 4 14,29%
31 - 40 gadi 2 28,57% 10 35,71%
41 - 50 gadi 4 57,14% 10 35,71%
51 - 60 gadi 1 14,29% 4 14,29%
Jaunākais deputāts: 35 gadi 25 gadi
Vecākais deputāts: 51 gadi 54 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43 gadi 40,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 28 100%