BALVU RAJONS RUGĀJU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 28)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 28,57% 16 57,14%
Sievietes 5 71,43% 12 42,86%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 6 85,71% 16 57,14%
vidējā 1 14,29% 12 42,86%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 5 17,86%
31 - 40 gadi 4 57,14% 9 32,14%
41 - 50 gadi 2 28,57% 11 39,29%
51 - 60 gadi 1 14,29% 3 10,71%
Jaunākais deputāts: 38 gadi 23 gadi
Vecākais deputāts: 53 gadi 56 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43,1 gadi 41 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 28 100%