BALVU RAJONS ŠĶILBĒNU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 25)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 85,71% 18 72%
Sievietes 1 14,29% 7 28%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 11 44%
vidējā 5 71,43% 14 56%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 4 16%
31 - 40 gadi 2 28,57% 7 28%
41 - 50 gadi 3 42,86% 8 32%
51 - 60 gadi 2 28,57% 4 16%
61 - 70 gadi - 2 8%
Jaunākais deputāts: 31 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 55 gadi 68 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42 gadi 41,6 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 1 14,29% 1 4%
latvieši 6 85,71% 16 64%
nav norādīta - 8 32%