BALVU RAJONS ŽĪGURU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 9)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 6 66,67%
Sievietes 2 28,57% 3 33,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 71,43% 6 66,67%
vidējā 2 28,57% 3 33,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 28,57% 3 33,33%
41 - 50 gadi 4 57,14% 5 55,56%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 11,11%
Jaunākais deputāts: 36 gadi 33 gadi
Vecākais deputāts: 57 gadi 57 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,7 gadi 43,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 3 42,86% 3 33,33%
nav norādīta 4 57,14% 6 66,67%