CĒSU RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 186, pašvaldību skaits - 24,........ sarakstu skaits - 80, kandidātu skaits - 655)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 114 61,29% 369 56,34%
Sievietes 72 38,71% 286 43,66%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 111 59,68% 328 50,08%
vidējā 75 40,32% 311 47,48%
pamata - 16 2,44%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 1 0,15 %
19 gadi - 1 0,15 %
20 gadi - 4 0,61 %
21 - 30 gadi 9 4,84% 82 12,52%
31 - 40 gadi 50 26,88% 192 29,31%
41 - 50 gadi 79 42,47% 227 34,66%
51 - 60 gadi 37 19,89% 107 16,34%
61 - 70 gadi 8 4,3% 33 5,04%
71 - 80 gadi 3 1,61% 8 1,22%
-
Jaunākais deputāts: 21 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 78 gadi 78 gadi
Deputātu vidējais vecums: 45,2 gadi 42,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

ebreji - 1 0,15 %
krievi 2 1,08% 5 0,76 %
latvieši 155 83,33% 550 83,97%
poļi - 1 0,15 %
nav norādīta 29 15,59% 98 14,96%