CĒSU RAJONS INEŠU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 11)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 7 63,64%
Sievietes 3 42,86% 4 36,36%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 4 36,36%
vidējā 5 71,43% 7 63,64%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 5 71,43% 6 54,55%
41 - 50 gadi 2 28,57% 4 36,36%
51 - 60 gadi - 1 9,09%
Jaunākais deputāts: 35 gadi 35 gadi
Vecākais deputāts: 46 gadi 58 gadi
Deputātu vidējais vecums: 39 gadi 42 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 85,71% 10 90,91%
nav norādīta 1 14,29% 1 9,09%