CĒSU RAJONS JAUNPIEBALGAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 65)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 66,67% 34 52,31%
Sievietes 3 33,33% 31 47,69%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 3 33,33% 25 38,46%
vidējā 6 66,67% 39 60%
pamata - 1 1,54%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 1 1,54%
21 - 30 gadi - 13 20%
31 - 40 gadi 4 44,44% 22 33,85%
41 - 50 gadi - 10 15,38%
51 - 60 gadi 5 55,56% 16 24,62%
61 - 70 gadi - 3 4,62%
Jaunākais deputāts: 31 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 60 gadi 68 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,6 gadi 40,9 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 8 88,89% 59 90,77%
nav norādīta 1 11,11% 6 9,23%