DAUGAVPILS RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 175, pašvaldību skaits - 23,........ sarakstu skaits - 42, kandidātu skaits - 364)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 88 50,29% 180 49,45%
Sievietes 87 49,71% 184 50,55%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 76 43,43% 154 42,31%
vidējā 99 56,57% 207 56,87%
pamata - 3 0,82 %

Vecums

deputāti

kandidāti

20 gadi 1 0,57 % 1 0,27 %
21 - 30 gadi 11 6,29% 20 5,49%
31 - 40 gadi 46 26,29% 107 29,4%
41 - 50 gadi 73 41,71% 137 37,64%
51 - 60 gadi 37 21,14% 71 19,51%
61 - 70 gadi 7 4% 28 7,69%
Jaunākais deputāts: 20 gadi 20 gadi
Vecākais deputāts: 67 gadi 70 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,7 gadi 45 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi 1 0,57 % 2 0,55 %
krievi 27 15,43% 44 12,09%
latvieši 113 64,57% 243 66,76%
lietuvieši 1 0,57 % 2 0,55 %
poļi 15 8,57% 19 5,22%
ukraiņi - 2 0,55 %
vācieši 1 0,57 % 1 0,27 %
nav norādīta 17 9,71% 51 14,01%
-