DAUGAVPILS RAJONS ILŪKSTES NOVADS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 11, ........ sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 56)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 54,55% 27 48,21%
Sievietes 5 45,45% 29 51,79%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 7 63,64% 31 55,36%
vidējā 4 36,36% 24 42,86%
pamata - 1 1,79%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 1,79%
31 - 40 gadi 1 9,09% 11 19,64%
41 - 50 gadi 4 36,36% 28 50%
51 - 60 gadi 5 45,45% 13 23,21%
61 - 70 gadi 1 9,09% 3 5,36%
-
Jaunākais deputāts: 36 gadi 30 gadi
Vecākais deputāts: 67 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 50,5 gadi 46,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 2 3,57%
latvieši 11 100% 51 91,07%
lietuvieši - 1 1,79%
nav norādīta - 2 3,57%