DAUGAVPILS RAJONS SUBATES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 21)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 8 38,1%
Sievietes 4 57,14% 13 61,9%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 3 42,86% 8 38,1%
vidējā 4 57,14% 13 61,9%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 2 9,52%
31 - 40 gadi 3 42,86% 8 38,1%
41 - 50 gadi 4 57,14% 8 38,1%
51 - 60 gadi - 1 4,76%
61 - 70 gadi - 2 9,52%
Jaunākais deputāts: 34 gadi 29 gadi
Vecākais deputāts: 44 gadi 65 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41,3 gadi 42,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 4,76%
latvieši 6 85,71% 18 85,71%
poļi 1 14,29% 1 4,76%
nav norādīta - 1 4,76%