DAUGAVPILS RAJONS AMBEĻU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 22)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 10 45,45%
Sievietes 4 57,14% 12 54,55%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 1 14,29% 3 13,64%
vidējā 6 85,71% 18 81,82%
pamata - 1 4,55%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 2 28,57% 3 13,64%
31 - 40 gadi 1 14,29% 10 45,45%
41 - 50 gadi 3 42,86% 4 18,18%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 4,55%
61 - 70 gadi - 4 18,18%
+
Jaunākais deputāts: 26 gadi 26 gadi
Vecākais deputāts: 51 gadi 68 gadi
Deputātu vidējais vecums: 39 gadi 42,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 20 90,91%
nav norādīta - 2 9,09%