DAUGAVPILS RAJONS BIĶERNIEKU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 22)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 9 40,91%
Sievietes 4 57,14% 13 59,09%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 7 31,82%
vidējā 5 71,43% 15 68,18%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 3 13,64%
31 - 40 gadi 5 71,43% 8 36,36%
41 - 50 gadi - 5 22,73%
51 - 60 gadi 2 28,57% 4 18,18%
61 - 70 gadi - 2 9,09%
Jaunākais deputāts: 34 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 59 gadi 62 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42,1 gadi 42,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 4 57,14% 8 36,36%
latvieši 2 28,57% 4 18,18%
nav norādīta 1 14,29% 10 45,45%