DAUGAVPILS RAJONS DUBNAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 9)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 4 44,44%
Sievietes 4 57,14% 5 55,56%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā - 1 11,11%
vidējā 7 100% 8 88,89%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 3 42,86% 4 44,44%
41 - 50 gadi 3 42,86% 4 44,44%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 11,11%
+
Jaunākais deputāts: 36 gadi 36 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 56 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42,6 gadi 42 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 11,11%
latvieši 7 100% 8 88,89%