DAUGAVPILS RAJONS DVIETES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 10 58,82%
Sievietes 2 28,57% 7 41,18%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 8 47,06%
vidējā 3 42,86% 9 52,94%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 5,88%
31 - 40 gadi 5 71,43% 8 47,06%
41 - 50 gadi 1 14,29% 6 35,29%
51 - 60 gadi - 1 5,88%
61 - 70 gadi - 1 5,88%
+
Jaunākais deputāts: 27 gadi 27 gadi
Vecākais deputāts: 41 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 37,7 gadi 43 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 5 71,43% 8 47,06%
nav norādīta 2 28,57% 9 52,94%