DAUGAVPILS RAJONS KALKŪNES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 9)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 55,56% 5 55,56%
Sievietes 4 44,44% 4 44,44%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 55,56% 5 55,56%
vidējā 4 44,44% 4 44,44%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 11,11% 1 11,11%
31 - 40 gadi 3 33,33% 3 33,33%
41 - 50 gadi 2 22,22% 2 22,22%
51 - 60 gadi 2 22,22% 2 22,22%
61 - 70 gadi 1 11,11% 1 11,11%
-
Jaunākais deputāts: 28 gadi 28 gadi
Vecākais deputāts: 64 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,1 gadi 46,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 3 33,33% 3 33,33%
latvieši 5 55,56% 5 55,56%
vācieši 1 11,11% 1 11,11%