DAUGAVPILS RAJONS KALUPES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 10)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 7 70%
Sievietes 3 42,86% 3 30%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 5 50%
vidējā 3 42,86% 5 50%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 28,57% 3 30%
41 - 50 gadi 5 71,43% 6 60%
51 - 60 gadi - 1 10%
Jaunākais deputāts: 38 gadi 38 gadi
Vecākais deputāts: 50 gadi 57 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,6 gadi 45,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 85,71% 9 90%
poļi 1 14,29% 1 10%