DAUGAVPILS RAJONS LAUCESAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 10 58,82%
Sievietes 2 28,57% 7 41,18%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 4 23,53%
vidējā 5 71,43% 13 76,47%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 28,57% 5 29,41%
41 - 50 gadi 3 42,86% 7 41,18%
51 - 60 gadi 2 28,57% 4 23,53%
61 - 70 gadi - 1 5,88%
Jaunākais deputāts: 37 gadi 35 gadi
Vecākais deputāts: 55 gadi 61 gadi
Deputātu vidējais vecums: 45,3 gadi 45,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 1 14,29% 2 11,76%
latvieši 4 57,14% 10 58,82%
poļi 1 14,29% 3 17,65%
nav norādīta 1 14,29% 2 11,76%
+