DAUGAVPILS RAJONS SALIENAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 7)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 3 42,86%
Sievietes 4 57,14% 4 57,14%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 71,43% 5 71,43%
vidējā 2 28,57% 2 28,57%

Vecums

deputāti

kandidāti

41 - 50 gadi 6 85,71% 6 85,71%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 14,29%
Jaunākais deputāts: 43 gadi 43 gadi
Vecākais deputāts: 54 gadi 54 gadi
Deputātu vidējais vecums: 47,1 gadi 47,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 4 57,14% 4 57,14%
latvieši 1 14,29% 1 14,29%
poļi 2 28,57% 2 28,57%