DAUGAVPILS RAJONS SKRUDALIENAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 14)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 6 42,86%
Sievietes 2 28,57% 8 57,14%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 10 71,43%
vidējā 3 42,86% 4 28,57%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 28,57% 3 21,43%
41 - 50 gadi 3 42,86% 5 35,71%
51 - 60 gadi 2 28,57% 4 28,57%
61 - 70 gadi - 2 14,29%
Jaunākais deputāts: 37 gadi 31 gadi
Vecākais deputāts: 55 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46 gadi 48,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi 1 14,29% 1 7,14%
krievi 1 14,29% 3 21,43%
latvieši 2 28,57% 4 28,57%
poļi 2 28,57% 3 21,43%
nav norādīta 1 14,29% 3 21,43%
+