DAUGAVPILS RAJONS SVENTES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 7)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 4 57,14%
Sievietes 3 42,86% 3 42,86%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 2 28,57%
vidējā 5 71,43% 5 71,43%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 14,29%
31 - 40 gadi 2 28,57% 2 28,57%
41 - 50 gadi 2 28,57% 2 28,57%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 14,29%
61 - 70 gadi 1 14,29% 1 14,29%
+
Jaunākais deputāts: 21 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 67 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42 gadi 42 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 85,71% 6 85,71%
lietuvieši 1 14,29% 1 14,29%