DAUGAVPILS RAJONS VECSALIENAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 8)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 3 37,5%
Sievietes 4 57,14% 5 62,5%

Izglītība

deputāti

kandidāti

vidējā 7 100% 8 100%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 12,5%
31 - 40 gadi 1 14,29% 1 12,5%
41 - 50 gadi 4 57,14% 5 62,5%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 12,5%
+
Jaunākais deputāts: 26 gadi 26 gadi
Vecākais deputāts: 51 gadi 51 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41,9 gadi 41,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 4 57,14% 4 50%
latvieši 3 42,86% 4 50%