DAUGAVPILS RAJONS VIŠĶU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 44,44% 12 50%
Sievietes 5 55,56% 12 50%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 44,44% 14 58,33%
vidējā 5 55,56% 9 37,5%
pamata - 1 4,17%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 22,22% 9 37,5%
41 - 50 gadi 5 55,56% 6 25%
51 - 60 gadi 1 11,11% 7 29,17%
61 - 70 gadi 1 11,11% 2 8,33%
Jaunākais deputāts: 37 gadi 32 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,6 gadi 45,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 1 11,11% 1 4,17%
latvieši 6 66,67% 20 83,33%
poļi 1 11,11% 1 4,17%
nav norādīta 1 11,11% 2 8,33%