JELGAVAS RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 121, pašvaldību skaits - 15,........ sarakstu skaits - 49, kandidātu skaits - 405)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 68 56,2% 199 49,14%
Sievietes 53 43,8% 206 50,86%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 69 57,02% 189 46,67%
vidējā 51 42,15% 203 50,12%
pamata 1 0,83 % 13 3,21%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 7 1,73%
20 gadi 1 0,83 % 5 1,23%
21 - 30 gadi 5 4,13% 34 8,4%
31 - 40 gadi 22 18,18% 112 27,65%
41 - 50 gadi 48 39,67% 142 35,06%
51 - 60 gadi 38 31,4% 71 17,53%
61 - 70 gadi 7 5,79% 32 7,9%
71 - 80 gadi - 2 0,49 %
Jaunākais deputāts: 20 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 70 gadi 76 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,9 gadi 43,6 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 0,25 %
krievi 1 0,83 % 5 1,23%
latvieši 100 82,64% 323 79,75%
lietuvieši 1 0,83 % 5 1,23%
poļi 1 0,83 % 4 0,99 %
ukraiņi - 1 0,25 %
nav norādīta 18 14,88% 66 16,3%
+