JELGAVAS RAJONS KALNCIEMA PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 21)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 7 77,78% 10 47,62%
Sievietes 2 22,22% 11 52,38%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 55,56% 7 33,33%
vidējā 4 44,44% 14 66,67%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 2 22,22% 2 9,52%
31 - 40 gadi - 5 23,81%
41 - 50 gadi 2 22,22% 7 33,33%
51 - 60 gadi 4 44,44% 6 28,57%
61 - 70 gadi 1 11,11% 1 4,76%
-
Jaunākais deputāts: 21 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,2 gadi 44,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 4 44,44% 6 28,57%
nav norādīta 5 55,56% 15 71,43%