JELGAVAS RAJONS ELEJAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 35)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 55,56% 12 34,29%
Sievietes 4 44,44% 23 65,71%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 44,44% 10 28,57%
vidējā 5 55,56% 24 68,57%
pamata - 1 2,86%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 4 11,43%
31 - 40 gadi 2 22,22% 11 31,43%
41 - 50 gadi 4 44,44% 13 37,14%
51 - 60 gadi 2 22,22% 5 14,29%
61 - 70 gadi 1 11,11% 2 5,71%
-
Jaunākais deputāts: 34 gadi 22 gadi
Vecākais deputāts: 66 gadi 66 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,7 gadi 43 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 66,67% 24 68,57%
lietuvieši 1 11,11% 5 14,29%
poļi - 1 2,86%
nav norādīta 2 22,22% 5 14,29%