JELGAVAS RAJONS JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 14)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 33,33% 6 42,86%
Sievietes 6 66,67% 8 57,14%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 6 66,67% 8 57,14%
vidējā 3 33,33% 5 35,71%
pamata - 1 7,14%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 1 7,14%
20 gadi - 1 7,14%
21 - 30 gadi - 1 7,14%
31 - 40 gadi 1 11,11% 2 14,29%
41 - 50 gadi 4 44,44% 5 35,71%
51 - 60 gadi 4 44,44% 4 28,57%
-
Jaunākais deputāts: 40 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 59 gadi 59 gadi
Deputātu vidējais vecums: 49,1 gadi 41,6 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 8 88,89% 9 64,29%
nav norādīta 1 11,11% 5 35,71%