JELGAVAS RAJONS LIELPLATONES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 31)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 14 45,16%
Sievietes 2 28,57% 17 54,84%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 3 42,86% 19 61,29%
vidējā 4 57,14% 12 38,71%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 3,23%
31 - 40 gadi 2 28,57% 6 19,35%
41 - 50 gadi 3 42,86% 15 48,39%
51 - 60 gadi 2 28,57% 5 16,13%
61 - 70 gadi - 4 12,9%
Jaunākais deputāts: 40 gadi 29 gadi
Vecākais deputāts: 60 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 47,4 gadi 48 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 3,23%
latvieši 7 100% 30 96,77%