JELGAVAS RAJONS LĪVBĒRZES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 33)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 22,22% 15 45,45%
Sievietes 7 77,78% 18 54,55%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 6 66,67% 11 33,33%
vidējā 3 33,33% 22 66,67%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 2 22,22% 7 21,21%
31 - 40 gadi 1 11,11% 9 27,27%
41 - 50 gadi 4 44,44% 11 33,33%
51 - 60 gadi 1 11,11% 4 12,12%
61 - 70 gadi 1 11,11% 2 6,06%
-
Jaunākais deputāts: 23 gadi 22 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43,2 gadi 40,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 3,03%
latvieši 7 77,78% 25 75,76%
nav norādīta 2 22,22% 7 21,21%