JELGAVAS RAJONS OZOLNIEKU NOVADS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 11, ........ sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 54)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 54,55% 30 55,56%
Sievietes 5 45,45% 24 44,44%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 9 81,82% 35 64,81%
vidējā 2 18,18% 17 31,48%
pamata - 2 3,7%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 2 3,7%
20 gadi - 1 1,85%
21 - 30 gadi - 2 3,7%
31 - 40 gadi - 12 22,22%
41 - 50 gadi 4 36,36% 16 29,63%
51 - 60 gadi 6 54,55% 13 24,07%
61 - 70 gadi 1 9,09% 7 12,96%
71 - 80 gadi - 1 1,85%
Jaunākais deputāts: 46 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 74 gadi
Deputātu vidējais vecums: 54,5 gadi 47 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 1 9,09% 2 3,7%
latvieši 10 90,91% 49 90,74%
nav norādīta - 3 5,56%