JELGAVAS RAJONS PLATONES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 19 79,17%
Sievietes 2 28,57% 5 20,83%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 13 54,17%
vidējā 2 28,57% 9 37,5%
pamata 1 14,29% 2 8,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

20 gadi 1 14,29% 1 4,17%
21 - 30 gadi - 3 12,5%
31 - 40 gadi 4 57,14% 8 33,33%
41 - 50 gadi 1 14,29% 7 29,17%
51 - 60 gadi 1 14,29% 4 16,67%
61 - 70 gadi - 1 4,17%
+
Jaunākais deputāts: 20 gadi 20 gadi
Vecākais deputāts: 54 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 38,3 gadi 41,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 5 71,43% 15 62,5%
nav norādīta 2 28,57% 9 37,5%