JELGAVAS RAJONS SESAVAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 85,71% 13 54,17%
Sievietes 1 14,29% 11 45,83%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 10 41,67%
vidējā 5 71,43% 14 58,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 1 4,17%
21 - 30 gadi - 2 8,33%
31 - 40 gadi 1 14,29% 6 25%
41 - 50 gadi 3 42,86% 10 41,67%
51 - 60 gadi 3 42,86% 3 12,5%
61 - 70 gadi - 2 8,33%
+
Jaunākais deputāts: 39 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 54 gadi 65 gadi
Deputātu vidējais vecums: 48 gadi 43,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 21 87,5%
nav norādīta - 3 12,5%