JELGAVAS RAJONS SVĒTES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 19)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 10 52,63%
Sievietes 4 57,14% 9 47,37%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 9 47,37%
vidējā 3 42,86% 10 52,63%

Vecums

deputāti

kandidāti

20 gadi - 1 5,26%
21 - 30 gadi - 2 10,53%
31 - 40 gadi 3 42,86% 5 26,32%
41 - 50 gadi 3 42,86% 9 47,37%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 10,53%
+
Jaunākais deputāts: 35 gadi 20 gadi
Vecākais deputāts: 57 gadi 57 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41,9 gadi 39,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 5,26%
latvieši 6 85,71% 17 89,47%
poļi 1 14,29% 1 5,26%