JELGAVAS RAJONS VALGUNDES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 55,56% 10 41,67%
Sievietes 4 44,44% 14 58,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 8 88,89% 13 54,17%
vidējā 1 11,11% 10 41,67%
pamata - 1 4,17%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 1 4,17%
20 gadi - 1 4,17%
31 - 40 gadi 1 11,11% 6 25%
41 - 50 gadi 4 44,44% 8 33,33%
51 - 60 gadi 4 44,44% 5 20,83%
61 - 70 gadi - 3 12,5%
-
Jaunākais deputāts: 31 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 59 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 48,8 gadi 45 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 8 88,89% 21 87,5%
nav norādīta 1 11,11% 3 12,5%