JELGAVAS RAJONS VILCES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 39)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 85,71% 17 43,59%
Sievietes 1 14,29% 22 56,41%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 14 35,9%
vidējā 5 71,43% 24 61,54%
pamata - 1 2,56%

Vecums

deputāti

kandidāti

19 gadi - 1 2,56%
21 - 30 gadi - 2 5,13%
31 - 40 gadi 1 14,29% 14 35,9%
41 - 50 gadi 4 57,14% 12 30,77%
51 - 60 gadi 1 14,29% 6 15,38%
61 - 70 gadi 1 14,29% 4 10,26%
+
Jaunākais deputāts: 31 gadi 19 gadi
Vecākais deputāts: 70 gadi 70 gadi
Deputātu vidējais vecums: 47,9 gadi 43,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 5 71,43% 30 76,92%
poļi - 1 2,56%
nav norādīta 2 28,57% 8 20,51%