JELGAVAS RAJONS VIRCAVAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 14)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 6 42,86%
Sievietes 4 57,14% 8 57,14%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 3 42,86% 7 50%
vidējā 4 57,14% 6 42,86%
pamata - 1 7,14%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 7,14%
31 - 40 gadi - 2 14,29%
41 - 50 gadi 4 57,14% 7 50%
51 - 60 gadi 2 28,57% 2 14,29%
61 - 70 gadi - 2 14,29%
Jaunākais deputāts: 29 gadi 29 gadi
Vecākais deputāts: 53 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,1 gadi 47,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 4 57,14% 8 57,14%
nav norādīta 3 42,86% 6 42,86%